Масленица в ПРОВАНСЕ

Кафе "Прованс"

16 марта, суббота

ФОТОГРАФ: Vitaliy Chirkov
ДАТА СЪЕМКИ: 16 марта, 2013